Utilizarea site-ului

Accesarea, vizitarea, folosirea sau cumpărarea produselor prezentate pe site-ul www.bestkendama.ro implică acceptarea termenilor și condițiilor care sunt enumerate mai jos. Pentru a fi informat despre toate condițiile de utilizare ale acestui site, vă rugăm să parcurgeți toate secțiunile următoare. BestKendama își rezervă dreptul de a face modificări și actualizări ale acestor termeni și condiții, precum și ale ofertei, fără o notificare prealabilă și fără precizarea motivelor; de asemenea, BestKendama își rezervă dreptul de a corecta eventuale omisiuni sau erori în afișare care pot surveni în urma unor greșeli de dactilografiere, lipsa de acuratețe sau erori ale produselor software, fără a anunța în prealabil. Aceste erori nu obligă BestKendama la nicio acțiune.

Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile, de fiecare dată când folosiți acest site. Continuarea folosirii site-ului implică acceptarea modificărilor efectuate. Tot conținutul site-ului www.bestkendama.ro este proprietatea BestKendama și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor.

Folosirea fără acordul scris al BestKendama a oricăror elemente regăsite în site, chiar dacă aceste elemente poartă marcaje de protecție, atrage după sine consecințele prevăzute de legislația în vigoare. Pentru a ne sesiza orice încălcare privind legea pentru protecția drepturilor de autor, ne puteți contacta la contact@bestkendama.ro.

Confidențialitate

BestKendama respectă legile în vigoare privind confidențialitatea datelor.

www.bestkendama.ro se angajază să nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului către terți și să le foloseasca numai în scopul stabilirii contactului cu clienții săi, precum și în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcționarea site-ului, oferta și politica site-ului www.bestkendama.ro nu încurajează SPAM-ul, nu furnizează datele dumneavoastră de contact unor terți (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese de e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul dumneavoastră explicit.

www.bestkendama.ro poate dezvălui datele cu caracter personal către terți , dacă acest lucru este cerut de lege  sau în cazurile de bună credință în care aceste acțiuni sunt necesare pentru :

  1. a)      Conformarea la rigorile legii
  2. b)      Protejarea și apărarea drepturilor de proprietate aparținând companiei bestro
  3. c)       Acționarea în circumstanțe de urgență, pentru protejarea siguranței personale a angajaților, a utilizatorilor de produse și servicii sau a persoanelor publice .

Atunci când suntem solicitați să furnizăm date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare a îndeplinii obiectivul solicitării.

www.bestkendama.ro nu vinde, închiriază sau schimbă date cu caracter personal către terți.

Folosim datele cu caracter personal  colectate, în următoarele scopuri :

  1. a)      Facturarea produselor / serviciilor comandate de către dumneavoastră;
  2. b)      Livrarea acestora;
  3. c)       Efectuarea plății online (dacă este cazul).

Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite fără consimțământul  dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plata către următorii destinatari: Băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse, respectiv conformă prevederilor Legii nr. 677/2001, către instituțiile abilitate.

Orice utilizator care a furnizat explicit pe site-ul www.bestkendama.ro adresa sa de email poate opta ca aceasta să fie ștearsă din baza de date a www.bestkendama.ro. Pentru a șterge informațiile furnizate de dumneavoastră din baza de date, este de ajuns să ne contactați și să cereți acest lucru telefonic, sau prin e-mail.

BestKendama nu iți asumă responsabilitatea pentru pierderile de informații datorate erorilor sau eventualelor probleme de securitate ale server-ului ce găzduiește site-ul nostru, sau acțiunilor unor terțe persoane.

 

Litigii

Pentru orice conflict apărut între BestKendama și clienții săi se va căuta o rezolvare pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească pe a cărei rază teritorială se află sediul BestKendama

Notă informativă privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru ca experienta dumneavoastră pe site-ul bestkendama.ro  să fie completă și pentru a face posibilă expedierea și livrarea comenzilor plasate, trebuie să fiți de acord ca BestKendama să colecteze și să prelucreze datele înscrise conform cerințelor Legii nr. 677/2001 și ale Legii nr. 506/2004 .

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice BestKendama are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este de a trimite corespondența, de a onora comenzile și de a realiza statistici proprii.

Sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare onorării comenzii. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea plasării pe acest site a comenzii dvs. și prelucrării ei.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: Serviciul Comercial și Serviciul Marketing – Baze de Date din cadrul firmei BestKendama.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justitiei. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la Ghișeul Extern 3, O.P. 39, Sector 3, București. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în altă țară.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugam să ne informați cât mai curând posibil.

*Observație: orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nicio justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing dire

Loading...